Koskelan Metsästysseura r.y.
vuodesta 1947

Rauhoitu- ja metsästyskieltoalueet 2022-2023

Koko metsästyskausi

Kauhaneva saarineen kanalinnuilta

Huhmarin ulkoilualue

Lampinjärvi

Lampinneva metsäkanalinnuilta

Kettukallion kolmio +

Perkkorannan tiestä keskustaan (myös kauris rauhoitettu)

Löytyntie-Löytynoja-Soinkorventie-Lehtosaarentie-Löytyntie

Tahkonevan pellot Pentin koivikkoineen rauhoitettu metsäkanalintujen pyynniltä

Sahrakallio metsästyskielto

1.10. saakka Seurakunnan ulkoilualue Törmälässä

Maanmittauslaitoksen Maastokarttarasteri 1:50 000, 08/2015 aineistoa

Lisätietoa

Rauhoitusalueet eivät koske hirven-, peuran- ja karhunpyyntiä. Rauhoitusalueista voidaan poiketa loukkupyynnin ja vahinkoperusteisen pyynnin yhteydessä (esimerkiksi organisoitu rusakoiden seuruejahti, kun kysytään asukkailta lupa jahtiin). 

Seuran alue löytyy omariistan karttatunnuksella EF4JU3HNT8. Rauhoitusalueita ei ole merkitty omariistaan, ne on tarkistettava erikseen.